Advies uitvoeringsbesluiten Duaal Leren in BuSO

  advies op vraag
  Vlaams minister van Onderwijs
  Hilde Crevits
  Ontwerpbesluit houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 en diverse andere maatregelen

  De raad meent dat 40 opleidingsdagen om een geschikte leerwerkplek te vinden volstaan voor BuSO leerlingen die een duaal leertraject willen volgen. De school of het centrum moeten daartoe voldoende ondersteuning voorzien. Dat sectoren betrokken worden bij het vastleggen van de duale opleidingen die BuSO-leerlingen kunnen volgen, biedt meer garantie op voldoende erkende leerwerkplekken.

  Een intense samenwerking tussen de trajectbegeleider op school en de mentor in de onderneming draagt bij aan een geslaagd traject. Ook de mentoren moeten de nodige ondersteuning krijgen om zich te professionaliseren in hun pedagogische rol. Duaal Leren is een kwalificerend traject. Het is een goede zaak dat verworven competenties verzilverd kunnen worden met een onderwijs of beroeps(deel)kwalificatie, een getuigschrift of studiebewijs.