Advies uitvoeringsbesluit overnamedecreet Welzijn en Gezondheid

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen

Aangezien deze adviesvraag betrekking heeft op het voorontwerp van besluit dat hoofdzakelijk een technische aangelegenheid met beperkte sociaal-economische relevantie betreft ter uitvoering van de overname “AS IS”, zullen de Vlaamse sociale partners zich in dit dossier verder uitspreken in de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGG) en daar hun eventuele bemerkingen formuleren.

Contact