Advies uitvoeringsbesluit overnamedecreet Welzijn en Gezondheid

    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen

    Aangezien deze adviesvraag betrekking heeft op het voorontwerp van besluit dat hoofdzakelijk een technische aangelegenheid met beperkte sociaal-economische relevantie betreft ter uitvoering van de overname “AS IS”, zullen de Vlaamse sociale partners zich in dit dossier verder uitspreken in de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGG) en daar hun eventuele bemerkingen formuleren.

    Thema’s en trefwoorden