Advies uitvoeringsbesluit niet dringend liggend ziekenvervoer

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen