Advies transitie koolstofarm België 2050

advies op vraag
Mobiliteit en Staatshervorming
Staatssecretaris voor Leefmilieu
Melchior Wathelet
Advies over de concretisering van de transitie van België naar een koolstofarme maatschappij in 2050

logo naar een koolstofarme maatschappij in 2050Zeven adviesraden van zowel de federale als gewestelijke  beleidsniveaus roepen hun overheden op snel werk te maken van een geïntegreerde aanpak om te komen tot een koolstofarm België tegen 2050. Werkgevers, vakbonden, milieu-, ontwikkelings- en consumentenorganisaties, wetenschappers, jongeren- en vrouwenorganisaties die in  de betrokken raden zetelen, stellen daarom een stappenplan voor. Zowel op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, bouwen, energievoorziening als voeding zijn coherente maatregelen nodig om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen. Dat raden van verschillende beleidsniveaus samen een advies uitbrengen, is een primeur voor ons land.

Samenwerking met
CESW
CWEDD
ESRBHG
FRDO
Minaraad
RLBHG