Advies systeem au pairs

    advies op vraag
    Vlaams Parlement

    Het au pair-systeem is in de eerste plaats bedoeld als een culturele uitwisselingsmogelijkheid voor jongeren. De praktijk is echter anders. Het au pair-‘statuut’ wordt op grote schaal misbruikt. Op vraag van het Vlaams Parlement geven de sociale partners een advies om deze scheefgegroeide situatie eindelijk op te lossen. De SERV stelt een drietrapsoplossing voor. Zo willen ze au pairs dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden geven als inwonend huispersoneel. Verder kan de tewerkstelling beter via een uitzendbureau verlopen. Tot slot vraagt de SERV een verplicht en afdwingbaar cultureel opleidingsprogramma voor au pairs.

    Thema’s en trefwoorden