Advies solidariteit en armoede

advies op vraag
Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding
Benjamin Dalle
Tweejaarlijks verslag - Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Het Interfederaal Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting brengt elke twee jaar een verslag uit om bij te dragen aan het politieke debat en de politieke actie. In de editie 2020-2021 staat het thema ‘solidariteit en armoede’ centraal. De SERV ondersteunt de vraag om solidariteit structureel te verankeren in het (armoede)beleid. De COVID-19 crisis en de huidige energiecrisis zijn op dat punt uitgelezen voorbeelden die het belang van solidariteit onderstrepen.

De SERV brengt aanbevelingen samen op basis van recente SERV-adviezen die aansluiten bij de analyse van dit verslag. De Vlaamse sociale partners vragen concreet om extra inspanningen rond automatische rechtentoekenning, structurele financiering van initiatieven, inclusieve arbeidsmarkt, e-inclusieve digitalisering en beleidsevaluatie.