Advies samenwerkingsakkoord gegevensdeling

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
  Jo Vandeurzen
  Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen

  Thema’s en trefwoorden