Advies samenwerkingsakkoord gegevensdeling

    geen inhoudelijk advies
    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen