Advies samenwerkingsakkoord afstemming arbeidsmarktbeleid

adviesvraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Hilde Crevits
Voorontwerpdecreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest over afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en bevordering van de mobiliteit werkzoekenden