Advies regierol gemeenten in sociale economie

Vlaams minister van Energie Wonen Steden en Sociale economie
Freya Van den Bossche
Advies regierol gemeenten op vlak van lokale sociale economie

De SERV vraagt dat de rol van regisseur en de rol van actor van de lokale besturen in de lokale dienstverlening duidelijk gescheiden zijn. Het voorliggende ontwerpbesluit is op dit vlak zeker een stap in de goede richting. Wel vraagt de SERV de omschrijving van de regierol nader te specifiëren. Verder drukt de SERV opnieuw de bezorgdheid uit dat de sociale economie nog in hervorming is en de ondersteuningsstructuur wordt uitgetekend op een moment dat het nog niet duidelijk is hoe het landschap er in de toekomst zal uitzien. De SERV vraagt dat alle puzzelstukken inzake sociale economie goed op mekaar worden afgestemd. Tot slot benadrukt de SERV het belang van regionale en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Uit de regioscreening bleek dat op vlak van werk en sociale economie in Vlaanderen relatief weinig samenwerkingsverbanden bestaan. 

Contactpersoon: Katrijn Vanderweyden