Advies REG stimuleren in woningen

advies op eigen initiatief

man plaatst isolatie op zolder in huis??Naar aanleiding van de evaluatie van de huidige REG-ODV instrumenten nam de SERV het initiatief om enerzijds het beleid in andere landen nader te bekijken en anderzijds na te gaan welke inzichten uit de gedragseconomie relevant kunnen zijn terzake. Deze bevindingen zijn opgenomen in twee, door het SERV-secretariaat opgemaakte, rapporten. Deze rapporten bevatten geen beleidsaanbevelingen en vallen onder de verantwoordelijkheid van het SERV-Secretariaat. ?Daarnaast formuleert de SERV in zijn briefadvies een aantal aanbevelingen. Zo moet de geplande evaluatie een grondig debat mogelijk maken, moeten synergiën met andere energie- en woongerelateerde uitdagingen worden benut, blijft een specifieke aanpak voor financieel kwetsbare groepen nodig en moet er gewaakt worden over een goed evenwicht tussen beleid gericht op nieuwbouw en beleid gericht op renovatie. Bovendien zijn het ontwerp en de goede uitvoering van groot belang. Verder wijst de raad op de innovatieve benaderingen voor de aanpak van zowel financiële als niet-financiële barrières.