Advies projecten collectief O&O en collectieve kennisverspreiding

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters

De SERV erkent de nood en meerwaarde van collectief onderzoek en de verspreiding van de resultaten ervan naar minder innovatieve ondernemingen en kmo's. De SERV mist in de voorliggende documenten echter een echte motivatie om de beleidsacties die onder het oude VIS-besluit vorm kregen, door het nieuwe ontwerpbesluit te continueren. Aanvullend meent de SERV dat het ontwerpbesluit gekenmerkt wordt door een te vage en mogelijk te ruime afbakening van de doelgroep. Ook de voorziene uitbreiding van de doelgroep richting overheidsorganisaties wordt niet duidelijk gesitueerd of gemotiveerd.

In dit advies gaat de SERV dieper in op deze en enkele kleinere andere bedenkingen en doet de raad een aantal artikelsgewijze voorstellen tot aanpassing en punctuele voorstellen ter verbetering van de teksten.

Contact