Advies over het positieve actieplan 2005 gelijke kansen en evenredige vertegenwoordiging mannen/vrouwen, allochtonen en personen met handicap in de Vlaamse overheidsadministratie

Advies over het positieve actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging van mannen/vrouwen, allochtonen en personen met een handicap in de Vlaamse overheidsadministratie

De SERV en de commissie Diversiteit formuleerden gezamenlijk een advies over het “Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en evenredige vertegenwoordiging van mannen – vrouwen, allochtonen en personen met een handicap in de Vlaamse overheidsadministratie??. Het advies vraagt onder meer de definitieve goedkeuring van het uitvoeringsbesluit op het decreet over de evenredige participatie op de arbeidsmarkt (8 mei 2002). Verder legt het de nadruk op het uitvoeren van de engagementen die de Vlaamse overheid als werkgever heeft genomen in de Gemeenschappelijke Platformteksten voor allochtonen (3 december 2002) en voor personen met een arbeidshandicap (2 december 2003).  Op vlak van gelijke kansen mannen / vrouwen blijft het knelpunt de evenredige vertegenwoordiging in het midden- en het topkader.