Advies organisatorische aspecten HO

    advies op vraag
    Hilde Crevits
    Voorontwerp decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs

    Thema's en trefwoorden