Advies organisatorische aspecten HO

    advies op vraag
    Hilde Crevits
    Voorontwerp decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs