Advies organisatorische aspecten HO

advies op vraag
Hilde Crevits
Voorontwerp decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs

Contact