Advies ontwerpbesluit belastingvermindering beschermde goederen

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Geert Bourgeois
Ontwerpbesluit Vlaamse Regering wijziging KB 27.09.1993 Wetboek inkomstenbelasting 1992, besluit VR 14.05.2004 tot oprichting Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed vermindering personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen

Contact