Advies ontwerpbesluit activa PVP

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Ontwerp besluit tot opheffing van diverse bepalingen KB 19.12.2001 tot bevordering tewerkstelling langdurige werkzoekenden & opheffing art.9bis KB 16.05.2003 harmonisering & vereenvoudiging regelgeving vermindering sociale zekerheidsbijdragen

Contact