Advies ontwerpbesluit activa PVP

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
  Philippe Muyters
  Ontwerp besluit tot opheffing van diverse bepalingen KB 19.12.2001 tot bevordering tewerkstelling langdurige werkzoekenden & opheffing art.9bis KB 16.05.2003 harmonisering & vereenvoudiging regelgeving vermindering sociale zekerheidsbijdragen

  Thema’s en trefwoorden