Advies ontwerpbesluit activa PVP

    geen inhoudelijk advies
    advies op vraag
    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Ontwerp besluit tot opheffing van diverse bepalingen KB 19.12.2001 tot bevordering tewerkstelling langdurige werkzoekenden & opheffing art.9bis KB 16.05.2003 harmonisering & vereenvoudiging regelgeving vermindering sociale zekerheidsbijdragen