Advies onderwijsdecreet XXXII

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts

Omwille van de eerder technische aard van het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXXII en de beperkte sociaaleconomische inslag ziet de SERV af van een advies over dit onderwijsdecreet.