Advies OD XXXIII (BIS)

advies op eigen initiatief

De SERV hekelt het gebrek aan consultatie over wijzigingen in de programmatieprocedure via Onderwijsdecreet XXXIII. Om de planlast te verminderen wil de Vlaamse Regering de vrije programmatie fors uitbreiden. Hoewel de SERV eerder al vroeg om de te administratieve aanpak bij te sturen, is de programmatie louter meer loslaten nu ook weer niet het juiste antwoord.

Er is op dit moment nood aan een aantrekkelijk, toekomstgericht maar ook efficiƫnt en rationeel onderwijsaanbod. Het is problematisch dat er geen of onvoldoende zicht zal zijn op de (aankomende) programmatie in Duaal Leren waar programmatie sterk afhankelijk moet zijn van (het potentieel aan) leerwerkplekken. De SERV vreest voor een verdere versnippering van het onderwijsaanbod en vraagt alleszins een versterking van het overleg o.a. via de sectorale partnerschappen en regionale overlegfora.

Contact