Advies nieuw beleid economische migratie

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters

De sociale partners hechten veel belang aan een goed economisch migratiebeleid om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Vlaanderen dient hierin een voortrekkersrol op te nemen. De sociale partners zijn verheugd dat de minister dit opneemt en het BVR verder de ‘concentrische’ (eerst op de Vlaamse arbeidsmarkt, dan de Belgische, dan de Europese en ten slotte de internationale) aanpak van arbeidsmigratie behoudt, en blijven aandringen op scholingskansen en loopbaanbegeleiding/-oriëntering voor alle werknemers en werkzoekenden.

Samenwerking met
SERV

Contact