Advies masterplan hervorming secundair onderwijs

    Vlaams minister van Financiën Begroting Werk Ruimtelijke Ordening en Sport
    Philippe Muyters

    De SERV ondersteunt in grote lijnen het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs. De meerwaarde van het masterplan is volgens de raad dat het de krachtlijnen voor de hervorming van het secundair onderwijs bundelt en de voorziene aanpassingen aan elkaar smeedt tot één geheel. In het advies citeert de raad enkele prioritair aan te pakken zaken. Daarnaast stelt de raad vast dat een aantal belangrijke ambities terug werden geschroefd en dat essentiële zaken worden doorgeschoven naar de lange termijn. De SERV vraagt een grondige hervorming op korte termijn met inspraak van alle betrokkenen en met de krachtlijnen in het masterplan als basis.

    Thema's en trefwoorden