Advies maatwerk en lokale diensteneconomie

advies op vraag
Vlaams minister van Energie Wonen Steden en Sociale economie
Freya Van den Bossche
Advies betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en de lokale diensteneconomie

persoon met beperking vouwt dozenDe SERV vindt het goed dat er werk wordt gemaakt van een algemene hertekening van het landschap van de sociale economie en acht het noodzakelijk dat de minister werk maakt van de uitvoering en operationalisering van het decreet over maatwerk bij collectieve inschakeling en het decreet lokale diensteneconomie. Tegelijkertijd merkt de SERV op dat er nog steeds heel wat elementen geen concrete of duidelijke vertaling kregen en nog heel veel punten in een later stadium door de bevoegde minister(s) moeten worden ingevuld.
 
In zijn advies over de uitvoeringsbesluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en de lokale diensteneconomie vraagt de SERV opnieuw naar  een duurzame invulling van de regeling voor doorstroom van doelgroepwerknemers en naar een volwaardige uitwerking van het individuele luik maatwerk voor de inschakeling van een beperkt aantal doelgroepwerknemers op eenzelfde werkvloer. Ook wijst de SERV op onduidelijkheid over de indicering van de doelgroepwerknemers en op onduidelijkheid over de budgettaire impact van de hervorming.
 
Verder ziet de SERV onvoldoende garanties inzake een adequate aanwezigheid van begeleiding op de werkvloer, een gepaste invulling van enclavewerking, een werkbaar kader voor de maatwerkafdelingen en het vermijden van verdringingseffecten ten aanzien van de doelgroep met de hoogste ondersteuningsnood.  Tot slot pleit de SERV voor een gepaste aanpak inzake arbeidszorg.