Advies maatregelen onderwijs cao XI

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf schooljaar 2019-2020

Contact