Advies loopbaancheques

advies op eigen initiatief

In het regeerakkoord stelt de Vlaamse Regering dat zij alle Vlamingen voldoende ondersteuning wil bieden om de loopbaan in eigen handen te nemen. In dit kader is loopbaanbegeleiding, met competentieversterking en loopbaansturing tot doel, volgens de SERV een nuttig instrument. Uit de meerjarenbegroting en de begroting 2020 blijkt echter dat de Vlaamse Regering besliste om te besparen op de loopbaancheques. Volgens de SERV spoort dit niet met het engagement uit het regeerakkoord.

Maar, uitgaande van deze beleidsbeslissing, onderzocht de SERV mogelijke besparingspistes, hierbij rekening houdend met volgende principes: zo weinig mogelijk raken aan de inhoud en de doelstelling van het instrument, het principe van eenvoud bewaken en een meer evenredige opname van de cheques tussen kort-, midden- en hooggeschoolden realiseren. Volgend scenario krijgt in consensus de voorkeur om op korte termijn de beoogde besparing te realiseren: (1) optrekken van de vereiste anciënniteit naar zeven jaar in combinatie met (2) beperken van de duurtijd van de tweede cheque tot drie uur in combinatie met (3) optrekken van het persoonlijk aandeel voor hooggeschoolden naar € 60 per cheque.

Hiermee kozen de sociale partners uitdrukkelijk voor een scenario dat een ruimere besparing realiseert dan door de Vlaamse Regering werd beoogd. Dit creëert ruimte om op lange termijn het instrument en de inzet van de voorziene middelen te optimaliseren. De sociale partners denken hierbij aan: (1) aangepaste begeleiding van kort- en middengeschoolden via een (verder uit te werken) laagdrempelig voortraject of/en andere methodieken; (2) geëigende instrumenten voor de loopbaanbegeleiding van niet-beroepsactieven; (3) indexering van de loopbaancheque.