Advies leerloopbaanbegeleiding

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits

De raad onderschrijft, in het kader van levenslang leren en het ontwikkelen van een leercultuur, het belang van leerloopbaanbegeleiding. Leerloopbaanbegeleiding dient geleidelijk, structureel ingebouwd te worden, in bestaande instrumenten en/of dienstverlening. De ‘Blauwdruk voor leerloopbaanbegeleiding in Vlaanderen en Brussel’ bevat een aantal belangrijke principes die behouden moeten blijven bij de verdere uitwerking ervan. Voor de raad zijn het informeren, begeleiden en ondersteunen van alle volwassenen met een informatie-, begeleidings- of ondersteuningsvraag op vlak van onderwijs, vorming en opleiding essentiële onderdelen van leerloopbaanbegeleiding. De raad ziet daarin een rol voor de VDAB, de Loopbaancentra, de Leerwinkels en de onderwijs- en opleidingsinstellingen.

Contact