Advies jobbonusplus voor startende zelfstandigen

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Voorontwerp van besluit VR tot uitvoering van het decreet van xxx tot regeling vna de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen

Contact