Advies interregionale mobiliteit

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Ontwerp van decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van (datum) tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden

De Vlaamse Regering sluit een samenwerkingsakkoord met het Waalse Gewest om het arbeidsmarktbeleid onderling af te stemmen en interregionale mobiliteit van werkzoekenden te bevorderen. Hiermee is een belangrijk engagement uitgevoerd uit het VESOC-werkgelegenheidsakkoord Iedereen nodig, Iedereen mee. Daarin spraken de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners onder andere af om werkzoekenden vlotter de weg te laten vinden naar een duurzame job over de gewestgrenzen heen en zo ook knelpuntvacatures sneller ingevuld te krijgen. Door het samenwerkingsakkoord wordt de projectmatige werking van interregionale mobiliteit nu structureel.

De Vlaamse sociale partners zijn over het algemeen positief over het samenwerkingsakkoord. Het gaat onder meer over het actief inzetten op taalopleidingen, beroepsopleidingen en werkplekleerinstrumenten bij werkzoekenden voor het invullen van de vacatures uit het andere gewest. De sociale partners dringen er wel op aan om snel werk te maken van de jaarlijkse analyse van de Vlaamse en Waalse arbeidsmarkt en de interregionale pendel van werkenden. Deze analyse moet dan leiden tot realistische en ambitieuze doelstellingen en een groeipad van de actief te bemiddelen Waalse werkzoekenden richting Vlaanderen.

Tot slot vragen de sociale partners om een aantal zaken verder te bekijken. Het gaat onder andere over hoe belemmeringen in andere beleidsdomeinen dan werk kunnen aangepakt worden om de interregionale mobiliteit te verbeteren. Denken we bijvoorbeeld aan woonfiscaliteit, jobbonus en vervoersmobiliteit. Ook wil de SERV bijvoorbeeld de gemeenschappelijke dienstverlening niet beperkt zien tot de aangeduide regio’s maar is het belangrijk interregionale mobiliteit te ondersteunen en te stimuleren voor alle werkzoekenden en vacatures waarbij er mogelijkheden zijn.