Advies instemmingsdecreet cinematografische coproductie

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Cultuur Media Jeugd en Brussel
  Sven Gatz
  Voorontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herzien)

  Thema’s en trefwoorden