Advies instemmingsdecreet cinematografische coproductie

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Cultuur Media Jeugd en Brussel
Sven Gatz
Voorontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herzien)

Contact