Advies Industrie 4.0

advies op eigen initiatief

De SERV vraagt meer aandacht voor de uitrol van Industrie 4.0. Er is meer laagdrempelige en duidelijke informatie, ondersteuning en begeleiding nodig van ondernemingen en werknemers Omdat Industrie 4.0 aanpassingen vraagt op de werkvloer en in de arbeidsorganisatie en functieinhouden is de betrokkenheid van de werknemers essentieel. Er is ook een grote behoefte aan verspreiding van kennis en toepassingen van Industrie 4.0 naar bedrijven zodat zij meer vertrouwd raken met nieuwe evoluties. Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, vooral kmo’s, kennis-, opleidingsinstellingen en overheden in een cultuur van open innovatie zijn belangrijk om van Industrie 4.0 een succes te maken. Meer inzetten op kwaliteitsvolle jobs en duurzame loopbanen met voldoende ruimte voor levenslang leren en oog voor loopbaantransities is een cruciale randvoorwaarde.