Advies individueel Maatwerk

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits
Voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling

De SERV is tevreden dat de operationalisering van het langverwachte Individueel Maatwerk (IMW) in zicht komt. Complementair aan het collectief maatwerk, biedt het individueel maatwerk kansen aan een ruime groep personen met een arbeidsbeperking op inclusieve en duurzame tewerkstelling met gepaste ondersteuning. De resultaten ervan zullen wel goed moeten worden opgevolgd, stellen de Vlaamse sociale partners. Verder ziet de SERV nog mogelijkheden om het kader nog meer af te stemmen op de heterogene doelgroep.

De SERV vraagt in zijn advies steeds kwalitatieve begeleiding te garanderen. Bij de ‘gesloten end’-financiering van de begeleiding zet de SERV wel vraagtekens: hoewel noden op lange termijn moeilijk te voorspellen zijn, zijn wachtlijsten zeker te vermijden. De SERV vraagt om bij de aanstelling van een persoon met een arbeidsbeperking specifieke aandacht te besteden aan het informeren van de betrokken collega’s en het creëren van draagvlak. Tot slot komen er best afspraken met de andere gewesten over de lacunes in het toepassingsgebied. Dat kan best via bredere samenwerkingsakkoorden waarin verschillende maatregelen voor activerend arbeidsmarktbeleid zitten vervat.