Advies incentives werkplekleren

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding

De Vlaamse sociale partners waarderen de overstap van vijf naar twee incentives voor werkplekleren. Vanaf schooljaar 2023-2024 blijven er slechts twee incentives over: één voor de lerende en één voor de werkgever. Dat betekent niet alleen een administratieve vereenvoudiging, maar ook een betere benutting van de budgetten door de automatische toekenning aan wie ervoor in aanmerking komt. Enkel voor de beroepskwalificatietrajecten en de HBO5 verpleegkunde-opleidingen moet de onderneming zelf nog de premie aanvragen. Dat ook eenmanszaken in de toekomst in aanmerking komen, is een bijkomende plus.

Toch waarschuwt de SERV ervoor om door de vereenvoudiging het kind niet met het badwater weg te gooien. Zo zullen werkgevers die vandaag nog recht hebben op een mentorkorting deze RSZ-korting niet meer krijgen als ze bv. leerlingen begeleiden in het kader van een verplichte stage. Nochtans is het voor de betrokken opleidingen van cruciaal belang dat er voldoende stageplaatsen met kwaliteitsvolle begeleiding zijn. Daarom vraagt de SERV een uitbreiding van de premie voor verplichte (stages) en intensieve vormen van kwalificerend werkplekleren.  

Het is vandaag ook onduidelijk welke impact de vereenvoudiging in de toekomst zal hebben. De Vlaamse sociale partners vragen daarom een grondige simulatie van de impact van deze vereenvoudiging op de loonkost op basis van de grootte van de bedrijven.