Advies grensoverschrijdend gedrag hoger onderwijs

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts

Het wettelijk kader dat de Vlaamse Regering wil vastleggen rond grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs bevat weinig nieuws ten opzichte van de huidige situatie en verankert vooral wat er reeds bestaat in het hoger onderwijs. Daarom vraagt de SERV een aantal zaken verder te onderzoeken zoals een extern, onafhankelijk meldpunt grensoverschrijdend gedrag en een duidelijk en uniform kader voor tuchtprocedures en -instanties. Tot slot wijst de SERV ook op de nood aan een goede afstemming tussen de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs en de federale welzijnswetgeving. Zo kan iedereen die studeert en werkt in het hoger onderwijs ook effectief gebruikmaken van een vertrouwenspersoon en over gelijke rechten beschikken voor opvolging, bijstand en bescherming.

Contact