Advies EU richtlijn belastingsgeschillen

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
  Lydia Peeters
  Adviesvraag na principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie

  Thema’s en trefwoorden