Advies EU richtlijn belastingsgeschillen

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Lydia Peeters
Adviesvraag na principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie