Advies EU richtlijn belastingsgeschillen

    geen inhoudelijk advies
    advies op vraag
    Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
    Lydia Peeters
    Adviesvraag na principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie