Advies energieprestaties in scholen

    Advies energieprestaties in scholen

    De SERV ondersteunt de achterliggende doelstelling van het voorontwerp van decreet om ten aanzien van schoolgebouwen een ambitieus energieprestatiebeleid te voeren , maar heeft vragen bij de voorgestelde maatregelen. Het decreet is namelijk gebaseerd op een beperkte voorstudie voor één school. Die studie geeft zelf aan dat het een onvoldoende basis vormt om het bekomen strengere E-peil te extrapoleren naar alle schoolgebouwen in Vlaanderen en  om de bedragen van de benodigde bijkomende subsidies vast te stellen. Ten tweede wijst de SERV op de opportuniteitskosten van het decreet: doordat de meerkosten worden gedragen door de reguliere infrastructuurkredieten voor onderwijs en vorming, kunnen er met hetzelfde budget minder infrastructuurwerken gebeuren en zal de modernisering van de schoolgebouwen met het oog op comfort, veiligheid enz. langer duren.

    Thema's en trefwoorden