Advies decreet dienstencheques

advies op vraag
Vlaams minister van Economie Buitenlands Beleid Landbouw en Plattelandsbeleid
Jo Brouns
Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen en het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004

Contact