Advies BVR kwaliteits- en registratiemodel dienstverleners WSE

    advies op vraag
    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende het kwaliteits- en
    registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie