Advies BVR kwaliteits- en registratiemodel dienstverleners WSE

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende het kwaliteits- en
registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie