Advies BVR administratieve vereenvoudiging doorstroomstages (TBS)

geen consensus
advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits

Op 2 december vroeg u de SERV om advies over het voorontwerp van BVR tot bepaling van de tewerkstellingstrajecten en hun doelgroepwerknemers, bepaald in art. 32 bis van de wet van 24 juli 1987. Met dit voorontwerp van besluit wenst u te bekomen dat een kennisgeving aan, i.p.v. een akkoord van, het toezicht op de sociale wetten en de syndicale afvaardiging in de onderneming van de gebruiker volstaat om een doelgroepwerknemer ter beschikking te stellen tijdens diens doorstroomstage.

De sociale partners kwamen niet tot een consensusadvies hierover.