Advies naar een betere en snellere realisatie complexe infrastructuurprojecten

advies op eigen initiatief

Acht jaar na de start van het decreet complexe projecten is nog geen enkel project vergund geraakt, laat staan uitgevoerd. De hoge onderzoeklast, de veelheid aan procedurestappen, onvoldoende draagvlak, maar ook externe factoren zoals politieke besluitloosheid, administratieve verkokering en nieuwe inzichten of regelgeving … zorgen vaak voor langdurige vertraging. Reden genoeg voor de drie strategische adviesraden MORA, SERV en SALV om verbetervoorstellen te doen om de aanpak van complexe projecten te optimaliseren.

Samenwerking met
MORA
SALV

Contact