Advies besluit oprichting Vlaams Agentschap Jeugd en Gezin

    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Voorontwerp decreet tot wijziging decreet 30.04.2004 tot oprichting Agentschap K&G betr. opdrachten, diverse maatregelen tot ontbinding Fonds Jongerenwelzijn en wijziging decreet 12.07.2013 integrale jeugdhulp

    Thema’s en trefwoorden