Advies besluit oprichting Vlaams Agentschap Jeugd en Gezin

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Voorontwerp decreet tot wijziging decreet 30.04.2004 tot oprichting Agentschap K&G betr. opdrachten, diverse maatregelen tot ontbinding Fonds Jongerenwelzijn en wijziging decreet 12.07.2013 integrale jeugdhulp