Advies beleidsnota WVGA 2019-2024

    advies op eigen initiatief

    De SERV zoomt in op zes prioritaire dossiers waarvoor de raad zijn expertise wil inzetten en meewerken aan de concretisering van de ambities van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Voor deze thema’s verwijst de SERV naar eerdere adviezen en akkoorden. Het SERV-akkoord ‘Iedereen Aan Boord’ vormt de basis voor eigen initiatieven rond versterking van de kinderopvang en het groeipakket, met als doel om drempels voor de arbeidsmarkt weg te werken. Ook de vermaatschappelijking van de zorg is een belangrijk beleidsdossier, waar versterkend, opbouwend en coherent beleid nodig is. Verder zullen de activering van de potentiële arbeidsreserve én het sociaal ondernemerschap belangrijke speerpunten worden voor het oplossen van kraptes in zorg en welzijn. E-inclusief innoveren en digitaliseren is nodig om de keuze van WVGA om radicaal digitaal te gaan te ondersteunen. Als laatste benadrukt de SERV de transversale en horizontale doelstelling van armoedebestrijding, die een (pro)actieve voortrekkersrol vraagt van de minister naar andere beleidsdomeinen en -niveaus toe. Sociaal overleg kan helpen bij het vinden van evenwichtige en duurzame oplossingen voor het bestrijden van armoede, vermaatschappelijking van de zorg, wegwerken van drempels voor de arbeidsmarkt, e-inclusief digitaliseren en het oplossen van kraptes in zorg en welzijn.