Advies begroting 2020

advies op eigen initiatief

Vlaanderen stevent af op een begrotingstekort van 1,15 miljard euro in 2020 als het niet ingrijpt. Dat berekende de SERV in zijn begrotingsadvies. Dat de Vlaamse Regering zelf spreekt over 600 miljoen euro komt omdat zij, in tegenstelling tot de SERV, de kosten voor de Oosterweelverbinding uit het begrotingssaldo verwijdert.

De SERV waarschuwt dat het begrotingstekort van 1,15 miljard euro bij ongewijzigd beleid van dezelfde grootteorde zal blijven tot het einde van de komende legislatuur. De SERV vraagt dat de volgende regering in haar regeerakkoord duidelijke afspraken maakt over wat zij wel en niet opneemt in haar begrotingsdoelstelling voor de komende legislatuur.