Advies aanpassing zorgregiodecreet

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
  Jo Vandeurzen
  Voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 2, 3 en 4 van het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio’s en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen

  Thema’s en trefwoorden