SERV stelt oplossing voor wijdverbreid misbruik au pairs voor

Het au pair-systeem is in de eerste plaats bedoeld als een culturele uitwisselingsmogelijkheid voor jongeren. De praktijk is echter anders. Het au pair-‘statuut’ wordt op grote schaal misbruikt. Op vraag van het Vlaams Parlement geven de sociale partners een advies om deze scheefgegroeide situatie eindelijk op te lossen. De SERV stelt een drietrapsoplossing voor. Zo willen ze au pairs dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden geven als inwonend huispersoneel. Verder kan de tewerkstelling beter via een uitzendbureau verlopen. Tot slot vraagt de SERV een verplicht en afdwingbaar cultureel opleidingsprogramma voor au pairs.

Wijdverbreid misbruik

In 36% van de controles van de Vlaamse sociale inspectie worden één of meerdere overtredingen vastgesteld. Per 100 controles worden 82 overtredingen vastgesteld. In realiteit is het probleem nog groter, want de cijfers omvatten enkel au pairs uit landen buiten de Europese Unie omdat zij een arbeidskaart B moeten aanvragen. Europese au pairs zijn compleet onder de radar actief, net als de ongereguleerde au pair bemiddelingsbureaus.

Deze problematiek gaat al decennia mee. Al in 2003 stelden onderzoekers vast dat het statuut van au pairs precair is en dat de jongeren die als au pair naar België komen, uiterst kwetsbaar zijn voor allerlei vormen van uitbuiting. De dienst Economische Migratie pleit al jaren voor het afschaffen van dit systeem.

Meer zekerheid, bescherming en omkadering en minder administratieve lasten

De sociale partners stellen een drietrapsoplossing voor:

  1. de arbeidsrelatie van au pairs aanpassen en dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden geven als inwonend huispersoneel;
  2. de tewerkstelling laten verlopen via  een professionele derde partij;
  3. het organiseren van een verplicht en afdwingbaar cultureel en opleidingsprogramma.

Omdat zowel de au pairs als de gastgezinnen dit in de eerste plaats zien als een vorm van werk (cf. onderzoek sociale inspectie) en het dus arbeidsmigratie betreft (cf. onderzoek Fairwork Belgium), stellen de sociale partners voor dit zo te erkennen en ervoor te zorgen dat de au pair-jongeren met dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als inwonend huispersoneel worden tewerkgesteld. De daaruit volgende Dimona-aangifte zorgt ervoor dat ook de Europese au pairs op de radar komen.

Om de kwetsbare positie van de au pair-jongere te verbeteren en de administratieve last voor het gastgezin te verminderen, biedt een driepartijenrelatie een oplossing. De tewerkstelling in het gezin verloopt dan via een uitzendbureau. Voorwaarde is uiteraard dat het uitzendbureau aan de wettelijke erkenningsvoorwaarden en aan specifieke erkenningsvereisten als au pair-uitzendbureau voldoet.

De sociale partners vinden het belangrijk dat ook laaggeschoolden een culturele uitwisseling kunnen hebben. Maar om het culturele aspect als hoofddoel beter in te vullen moet de au pair naast een arbeidscontract ook een afdwingbare overeenkomst voor een cultureel en opleidingsplan krijgen.

Contact