Oproep voor meer transparantie in de toeleveringsketen

Bedrijven die duurzaam ondernemen zijn de winnaars van de toekomst. Inzetten op innovatieve technologieën om transparantie in de internationale toeleveringsketen te bevorderen is een win-win situatie voor zowel ondernemer als consument. Bedrijven zetten in op een goede reputatie en tegelijkertijd geven we macht aan de bewuste consument.”, aldus minister-president Geert Bourgeois op de conferentie ‘Transparantie in de toeleveringsketen via innovatieve technologieën’ in het Vlaams Parlement.

Op initiatief van minister-president Geert Bourgeois organiseerde de Vlaamse overheid samen met de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een conferentie om te kijken waar innovatieve technologieën zoals blockchain, artificiële intelligentie enz. kunnen bijdragen aan meer transparantie in de internationale toeleveringsketen.

"Consumenten en investeerders zijn steeds gevoeliger voor ethisch ondernemen. Ze vinden het belangrijk dat arbeiders een eerlijk loon krijgen, dat ze in veilige omstandigheden werken, dat er geen kinderarbeid is en dat er zorg wordt gedragen voor het milieu. “Ik doe een oproep aan onze Vlaamse bedrijven om een voorbeeld te zijn op vlak van maatschappelijk, ethisch en duurzaam ondernemen. Inzetten op innovatieve technologieën in de toeleveringsketen is inzetten op het hand in hand gaan van welvaart én ethisch ondernemen”, aldus Bourgeois. 

Het is uiteraard niet de bedoeling om vanuit de overheid extra administratieve lasten, audits of labels op te leggen aan onze ondernemingen om aan die toenemende vraag naar transparantie te voldoen. De sleutel om transparantie op een efficiënte manier te verschaffen, ligt net daarom in het gebruik van innovatieve technologieën”, vervolgt Bourgeois. 

De keynote spreker op de intensieve ronde tafel conferentie met academici, middenveld en ondernemers was Louis Roy, de oprichter van OPTEL, een Canadees bedrijf dat wereldleider is in systemen voor inspectie en traceerbaarheid.  Louis Roy:“What we are doing is a game changer for companies. Intelligent supply chains lead to economic growth, as well as sustainability.”. 

Er zit heel wat potentieel in deze nieuwe technologieën om ketens transparanter te maken voor de consument. SERV-voorzitter Hans Maertens: “Transparantie in de toeleveringsketens van bedrijven wordt steeds belangrijker. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om van deze transparantie efficiënt werk te maken. Ook in Vlaanderen maken verschillende bedrijven hier al gebruik van.” Mooie voorbeelden die tijdens de conferentie aan bod kwamen zijn Alsico, Umicore en Barry Callebaut. Zo kan Alsico, een bedrijf uit Ronse dat gespecialiseerd is in werkkledij, via de QR-code op kledij in Infinity-stof in detail zien waar de stof geproduceerd wordt en waar de grondstoffen vandaan komen. 

Contact