Bijna iedereen wint met nieuwe verkoopbelasting

Voor beperkte groep verliezers vraagt SERV geleidelijke afbouw belastingvrijstelling

Dat de Vlaamse Regering het verkooprecht vereenvoudigt, juichen de sociale partners toe. Door het verkooprecht niet langer van het kadastraal inkomen te laten afhangen maar van de verkoopprijs van een woning krijgen we bovendien een rechtvaardiger systeem. Zo wordt het voor mensen met een bescheiden inkomen haalbaarder om een huis te kopen. De sociale partners waarschuwen echter dat een beperkte  groep kopers (circa 5,5%) door de hervorming meer zal moeten betalen bij de aankoop van een huis of appartement.

Hans Maertens, voorzitter SERV: “Het is goed dat we in Vlaanderen een nieuwe verkoopbelasting krijgen. De heffing wordt eerlijker en rechtvaardiger. De aanpassingen hebben voor een kleine groep kopers van een eerste gezinswoning echter negatieve gevolgen. Voor deze groep pleiten we voor een overgangsregeling.

Correct om fout uit het verleden recht te zetten…

Volgens cijfers van de Vlaamse Belastingdienst blijkt dat 21 procent van de verkochte woningen in 2016 een akte klein beschrijf had. Dat is veel: in sommige gevallen wordt het kadastraal inkomen te laag ingeschat. Voortaan is het de verkoopprijs die de hoogte van de belasting bepaalt. Wie een woning onder 200 000 euro koopt, krijgt een belastingvrijstelling van 80 000 euro. Is de prijs van het huis hoger, dan valt het belastingvoordeel volledig weg.

…maar maak grens minder absoluut

Niet alle woningen met een klein beschrijf en een prijs hoger dan 200 000 euro hebben echter een verkeerd ingeschat kadastraal inkomen. Door de belastingvrijstelling abrupt te schrappen op 200 000 euro, dreigt een beperkte groep kopers meer belastingen te moeten betalen.

Om dit op te lossen, stelt de SERV voor om de vrijstelling van 80.000 euro geleidelijk af te bouwen, voor woningen rond de grens van 200 000 euro. Dit heeft als voordeel dat de prijs van deze huizen en appartementen niet kunstmatig laag wordt gehouden. Ook de verleiding om een deel onder tafel te betalen is op die manier kleiner.

Totale verkooprechten (y-as) bij geleidelijke afbouw vrijstelling per verkoopprijs (x-as), verschil tussen ontwerp Vlaamse Regering en aangepast pad aan de hand van twee voorbeelden (SERV1 en SERV2), in €. De SERV spreekt zich niet uit over de concrete modaliteiten die de regering moet hanteren.

Lage impact op woonmarkt

De SERV pleit ervoor dat de Vlaamse Regering de impact van de hervorming op de Vlaamse immobiliënmarkt zo beperkt mogelijk houdt. Vlamingen mogen de aankoop van een onroerend goed in 2018 niet uitstellen omwille van de nieuwe verkoopbelasting. Dat is niet bevorderlijk voor de markt en zou voor minder Vlaamse ontvangsten in 2018 zorgen.

Contact