SERV en ESF Transnationaal Netwerk Partnerschappen in Brugge

  Op 27 en 28 september organiseerde ESF Vlaanderen in samenwerking met het SERV-secretariaat een ontmoeting van het ESF Transnationaal Netwerk partnerschappen in Brugge.

  foto%20Brugge%20lang.jpg

  Op de agenda stonden ESF projecten van de Vlaamse sociale partners en een toelichting van de eigen projecten van de SERV en van de Stichting innovatie en Arbeid.

  Tim Buyse, Brigitte Lauwers en Ria Van Peer werkten hier aan mee.

  Uit de nabesprekingen in de groep die bestaat uit vertegenwoordigers van de management agentschappen en stakeholders van het ESF in verschillende lidstaten bleek dat de inbreng maar ook het commitment van de sociale partners in Vlaanderen zeer sterk is.  In die zin kan de Vlaamse praktijk zeker als goed voorbeeld dienen, temeer omdat de EU- Commissie zelf aandringt op een grotere betrokkenheid van sociale partners.

  Thema's en trefwoorden