SERV deelt expertise over clusterbeleid met Oekraïense overheid

Op 25 en 26 april vond in Kiev, in het kader van het Europese TAIEX-programma, een expertmissie plaats over clusterbeleid en de rol van de overheid in de ondersteuning van clusters in Oekraïne.

Samen met mevr. Elżbieta Książek van het PPTN Wetenschaps- en Technologiepark te Poznan (Polen), nam Tim Buyse van de SERV-studiedienst als expert deel aan deze missie. Doel van de bijeenkomst was de lokale overheidsagentschappen voor exportpromotie en kmo-ontwikkeling kennis bij te brengen over clusters in het algemeen en over clustermapping, -ontwikkeling en -ondersteuning in het bijzonder. Daarbij werd gebruik gemaakt van goede praktijken binnen Europa (en Vlaanderen). Ook werd een stand van zaken opgemaakt van de clusterbenadering in Oekraïne en werden aanbevelingen gedaan voor een verdere ontwikkeling van het clusterbeleid in de nabije toekomst.

Over TAIEX

TAIEX heeft tot doel pas toegetreden lidstaten en kandidaat-lidstaten op korte termijn technische bijstand te verlenen bij het benaderen, omzetten, implementeren en afdwingen van de EU-wetgeving. Er wordt ook assistentie gegeven aan landen uit het EU-nabuurschapsbeleid (bijv. PHARE) en aan Rusland (TACIS).