Klimaat: paar tandjes bij voor onze kinderen

De SERV is voorstander van een ambitieus energie- en klimaatbeleid. Daarom is het nodig om een paar tandjes bij te steken in het Vlaamse klimaat- en energiebeleid. Betere processen en meer data zijn cruciaal. Ook moeten er snel meer mensen en middelen vrijgemaakt worden om de transities vaart te geven.

De Vlaamse vakbonden en werkgevers gaven in enkele recente SERV-adviezen concrete suggesties om de energie- en klimaattransities goed aan te pakken.

Bekijk onze concrete suggesties: www.serv.be/klimaat