ESF-project "Sociale partners in digitale versnelling" Praag

  Op dinsdag 26 en woensdag 27 november 2018 vond te Praag een rondetafel plaats rond de digitalisaring en de uitdagingen voor de arbeidsmarkt. De organisatie gebeurde door ASO, de associatie van onafhankelijke Tsjechische vakbonden, en was onderdeel van het lopende ESF-project ‘sociale partners in digitale versnelling’.

  De conferentie werd geopend door Bohumír Dufek, voorzitter van ASO, die de deelnemers verwelkomde en het thema van de tweedaagse toelichtte. Na inleidende presentaties door Jana Malácová (Minister van arbeid en sociale zaken) en Jarosav Ungerman (EESC), werden verschillende studies voorgesteld over de relatie tussen digitalisering en de arbeidsmarkt:

  • Jakub Fischer (Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, Prague) presenteerde zijn studies ‘regulating the impact of technological change on labour demand’ en ‘increasing the digital literacy of employees’;
  • Katerina Duspivová (Trexima) gaf meer inzicht in de rol van het minimumloon voor de vierde industriële revolutie;
  • Marcela Palísková (Faculty of Business Administration, University of Economics, Prague) presenteerde haar studie ‘providing information support in order to increase the motivation of employees to participate in further education’;
  • Markéta Nersrstová (Trexima) bekeek de impact van technologische veranderingen en digitalisering op de lange termijn werkloosheid en op de verwachte wijzigingen in jobs en gevraagde werknemersprofielen, met als specifieke invalshoek benadeelde groepen werknemers;
  • Pavel Bares (Research Institute for Labour and Social Affairs) analyseerde het belang van sociale dialoog in het wegwerken van werkgelegenheidsbarrières voor ex-gedetineerden;
  • Zuzana Freiborgová (National Training Fund) focuste in haar bijdrage op hoe formeel en informeel leren kan gestimuleerd worden om skills en vaardigheden van oudere werknemers te verhogen, onder meer via informatieverstrekking en begeleiding.

  ’s Namiddags werd het woord gegeven aan de internationale projectpartners, die elk focusten op één goede praktijk of beleidsinitiatief in het kader van de digitalisering en de arbeidsmarkt, alsook op de rol van de sociale partners daarbij. Peter Eitner (QFC) en José Juan Lopez (Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana) gaven enkele goede voorbeelden bij Duitse en Spaanse ondernemingen omtrent rekrutering, opleiding en werknemersbetrokkenheid in het kader van de digitalisering.

  Michel-Louis Prost (CESER Auvergne-Rhône-Alpes) vertelde iets meer over MUTECO, het Franse nationale programma ter ondersteuning van economische en technologische transformaties.

  Joris Renard (UNIZO) en Sam Coomans (ACV) presenteerden vervolgens het recente actieplan digitalisering van de SERV alvorens in te gaan op het nieuwe digitale dienstverleningsmodel 2020 van de VDAB.

  Maurizio Mosca (European Institute for Gender Equality) sloot de presentatieronde af met een inzicht in de aspecten van ‘gender equality’ bij het opmaken van digitale strategieën.

  Michel Albertijn (Tempera) stond in voor de afsluitende bedenkingen en conclusies en leidde de vragensessie.

  Op de tweede dag van de rondetafel, bezocht de delegatie de productiefaciliteit van Toyota Peugeot Citroën Automotive te Kolin, een joint-venture van Toyota Motor Corporation en PSA Groupe, gebouwd in 2020 in de industriële zone van Kolin – Ovčáry.

  Na een inleidende presentatie over het bedrijf en een bezoek aan de productie-omgeving, was er uitgebreid de tijd om in overleg te gaan met het HR-departement over het beleid van de ondernemingen met betrekking tot rekrutering, werknemersbetrokkenheid, digitaliseringsinitiatieven, opleidingen en training …

  Voor meer informatie over het ESF-project en de verschillende presentaties verwijzen wij graag naar de projectwebsite digitalfasttrack.eu.

   

   

  Thema's en trefwoorden