Open SERV-raad Werkbaar werk in sectoren

grote groep mensen op een rij vanuit alle beroepssectorenOp 16 maart 2016 organiseerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen een open raad over het thema ‘Sectoren en werkbaar werk’. Ann Vermorgen, ondervoorzitter van de SERV, leidde deze studie- en debatvoormiddag in goede banen. Er nemen 86 personen deel: vertegenwoordigers uit het interprofessioneel sociaal overleg, sectorale sociale partners en consulenten van de sectorfondsen,  verantwoordelijken en stafmedewerkers uit de Vlaamse en federale beleidswereld.

Onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid naar de werkbaarheidstrajecten, die twintig sectoren in de periode 2013-20015 doorliepen, vormde de aanleiding voor de open raad. Na toelichting van het rapport ‘Sectoren aan de slag met werkbaar werk’ door Frank Janssens (SERV-Stichting innovatie & Arbeid), kwamen twee praktijkgetuigenissen aan bod: Henk Dejonckheere (IPV) presenteerde de ‘langer-werken-met-goesting’-aanpak binnen de voedingsnijverheid, Jan Vermoesen (mediarte.be) gaf tekst en uitleg bij het werkbaarheidsproject in de audiovisuele media. Daarna hielden Griet Smet en Anne Himpens (Vlaamse Overheid - WSE) de sectorale toekomstplannen tegen het licht op basis van hun screening van de convenants 2016-2017 op het aandachtspunt ‘werkbaarheid’.

In de afsluitende debatronde o.l.v. Katrijn Vanderweyden (SERV-Stichting Innovatie & Arbeid) legden de deelnemers aan de open raad hun vragen en reflecties over een adequate sectorale werkbaarheidsaanpak voor aan het panel met een werkgevers- en vakbondsverantwoordelijke uit de voorbeeldsectoren (Greet Moerman van FEVIA en Koen Dries van LBC-NVK) en met beleidsvertegenwoordiger Sofie Croenen (kabinet Vlaams minister van Werk).