Advies over het mobiliteitsplan Vlaanderen: beleidsvoornemens

Advies over het mobiliteitsplan Vlaanderen: beleidsvoornemens

In juni 2001 werd door de Vlaamse administratie het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen gepresenteerd. De SERV heeft op 13 maart 2002 op eigen initiatief een Advies uitgebracht. Het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen had nog niet het karakter van een echt