Advies van de sectoriële commissie goederenvervoer over de verkeersveiligheid in het goederenvervoer

Advies van de sectoriële commissie goederenvervoer over de verkeersveiligheid in het goederenvervoer

Het goederenvervoer over de weg is een essentiële schakel in onze economie en onmisbaar voor de goede werking van de interne markt. Daarnaast heeft het wegvervoer ook een grote maatschappelijke impact. Tegen de achtergrond van de enorme mobi